Julia Guertin
In Memory of
Julia M
Guertin (Zona)
1921 -
2018